Vrouw & Maatschappij

Vrouw en Maatschappij is een politieke vrouwenbeweging binnen CD&V.  

Met alle vrouwen uit onze beweging proberen we deze geleding vorm te geven. We staan voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle politieke instellingen en in andere sectoren (justitie, ondernemingen, middenveld,…). Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de dagdagelijkse bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in politieke debatten. We blijven hameren op het belang van en duurzame combinatie van arbeid en gezin.

We voeren acties om vrouwen te versterken, vooral zij die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Met Vrouw en Maatschappij Poperinge organiseerden we de laatste jaren enkele activiteiten om deze waarden concreet te maken.

·         Een info-avond rond de veranderingen/vernieuwingen binnen de gehandicaptensector.

·         ‘Op de sofa' met lokale vrouwelijke politica en mevrouw Miet Smet over het leven, de ervaringen als vrouw in de politiek van de jaren 70 tot op heden.

·         We ondersteunden de Poperingse onthaalmoeders door hen een bedankingsbezoek te brengen na een provinciaal themamoment rond kinderopvang.

·         Onlangs zetten we de mensen uit de thuiszorg in de bloemetjes door hen een bedankingskaartje te bezorgen na een provinciaal actiemoment van vrouw en maatschappij met als thema, de thuiszorg vandaag en in de toekomst.

·         Jaarlijks delen we Witte lintjes uit op de markt of aan de Poperingse middelbare scholen om het geweld en cybergeweld tegen meisjes en vrouwen te doen stoppen.

 Isabel Lebbe, voorzitter