Het voorbije jaar werden op Poperings grondgebied heel wat investeringen uitgevoerd op de begraafplaatsen. In het voorjaar van 2021 starten de werken aan een nieuwe begraafplaats in Proven. 

Tijdens de komende wintermaanden werkt de groendienst verder aan de vergroening van de begraafplaatsen in Haringe, Roesbrugge, Proven, Krombeke en het Rekhof. Er worden bloembollen geplant en zitbanken geplaatst. 
Ondertussen zijn ook de werken op de begraafplaats Ter Ruste langs de Elverdingseweg al goed gevorderd. Vanaf eind november gaan de werken daar weer van start, om wellicht tegen april 2021 af te ronden, afhankelijk van de weersomstandigheden.

In navolging van de nieuwe begraafplaats in Watou, werden eerder al voorbereidingen getroffen om ook in Proven een nieuwe begraafplaats te voorzien. Vanuit het Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd de locatie vastgelegd in de omgeving van de school, via het Alexisplein, slechts op 150 meter van het bestaande kerkhof.

Geborgen en natuurlijk

"Voor het ontwerp werkten we samen met landschapsarchitect Andy Malengier uit Zonnebeke, die eerder al de nieuwe begraafplaats van Watou en de nieuwe look voor de begraafplaats Ter Ruste uittekende", zegt schepen Ben Desmyter. "We kozen ervoor om gelijkaardige stijlelementen te gebruiken voor de nieuwe begraafplaats in Proven. Het ontwerp voorziet een inkomplein, een kinderbegraafplaats, een ceremoniële afscheidsplaats, een strooiweide met zicht op het landschap, urnevelden en voldoende ruimte voor grafkelders. Het terrein wordt opvallend groen ingericht met verhoogde bermen en bomen, we kiezen bewust voor een zichtbare link met het landschap. De verschillende zones binnen de begraafplaats worden met hagen van elkaar gescheiden. Zo streeft het ontwerp een geborgen en natuurlijke sfeer na."


Winterbedding

Aansluitend aan het perceel van de nieuwe begraafplaats liggen de Kerkhofbeek en de Haringebeek. Na overleg met de provincie werd beslist om op het terrein een bijkomende winterbedding aan te leggen, als extra buffer voor het dorp en de omgeving bij hevig regenweer. De aanleg van deze winterbedding gebeurt in regie van de provincie. Een deel van de afgevoerde aarde wordt hergebruikt voor de verhoogde bermen op de begraafplaats.

De kosten voor de volledige inrichting van site worden geraamd op 192.977 euro (excl. BTW). Het dossier staat geagendeerd op de gemeenteraad van 30 november 2020, waarna de vergunningsprocedure en de overheidsopdracht tot uitvoering kunnen opgestart worden. Wellicht in het late voorjaar 2021 kunnen de werken op het terrein starten.