Nieuw Schepencollege van Poperinge bekend

30-10-2018

Nieuw schepencollege van Poperinge bekend!

De bestuurscoalitie van CD&V en Samen is het eens over de samenstelling van het nieuwe schepencollege en de verdeling van de bevoegdheden.

Burgemeester Christof Dejaegher en de schepenen Loes Vandromme, Ben Desmyter en Kris Notebaert blijven op post. Ze nemen alle vier hun mandaat voor een volledige legislatuur op. Nu bekend geworden is dat Jurgen Vanlerberghe gedeputeerde wordt in de provincie West – Vlaanderen, besliste Samen om Bryan Vanderhaeghe voor 6 jaar aan te duiden als schepen (toegevoegd schepen, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst). Marjan Chapelle (Samen) wordt eveneens schepen voor een termijn van 2 jaar, waarna Klaas Verbeke (CD&V) voor vier jaar Marjan zal opvolgen als schepen.

De gemeenteraad krijgt ook een nieuwe voorzitter. Isabel Lebbe, uittredend voorzitter van het OCMW, neemt geen nieuw uitvoerend mandaat op en wordt voorzitter van de gemeenteraad. Zij wenst zich na 4 jaar te laten vervangen als voorzitter van de gemeenteraad door Jeroen Verdonck, die ondertussen fractieleider voor CD&V wordt in de gemeenteraad.

Ook de bevoegdheden liggen vast.

Christof Dejaegher - burgemeester

 • Algemeen beleid en woordvoerder van het schepencollege
 • Veiligheid (politie, brandweer en handhaving) en juridische aangelegenheden (rechtszaken en overheidsopdrachten)
 • Externe relaties (jumelages en grensoverschrijdende samenwerking) en intergemeentelijke samenwerking
 • Ondernemen (lokale economie en industrie)
 • Omgeving (omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening)
 • Stads – en dorpskernvernieuwing, rioleringsbeleid, nutsvoorzieningen en patrimonium

Loes Vandromme – eerste schepen

 • Burgerzaken: burgerlijke stand en bevolking
 • Cultuur, archief en erfgoed, CO7
 • Onderwijs (kunstacademie)
 • Huis van het Kind (kinderopvang en opvoedingsondersteuning)
 • Inspraak, participatie en wijk – en buurtwerking

Ben Desmyter – tweede schepen

 • Financiën en kerkbesturen
 • Personeel
 • Jeugd
 • Groenbeheer (groendienst) en begraafplaatsen
 • Duurzaamheid

Kris Notebaert – derde schepen

 • Openbare werken (technische uitvoeringsdienst: wegen, waterlopen en gebouwen)
 • Landbouw
 • Leefmilieu, natuur en afval (IVVO)
 • Dierenwelzijn
 • Seniorenbeleid

Marjan Chapelle – vierde schepen

 • Sport
 • Toerisme
 • Mobiliteit
 • Woonbeleid
 • ICT en communicatie

Bryan Vanderhaeghe – toegevoegd schepen / voorzitter comité sociale dienst

 • Sociale zaken en welzijn
 • Woonzorgbeleid
 • ontwikkelingssamenwerking

Bijzonder comité voor de sociale dienst

CD&V en Samen kunnen ook al bekend maken wie zij naast de voorzitter zullen afvaardigen in het nieuw op te richten bijzonder comité voor de sociale dienst.

Voor CD&V zullen dit worden:

 • Ewoud Notebaert,
 • Karel Vandenbroucke,
 • Isabel Lebbe,
 • Régine Debyser

Voor Samen wordt dit:

 • Bavo Vanden Broeck

De coalitiepartners bedanken zowel Jurgen Vanlerberghe als Isabel Lebbe voor hun inzet en engagement in het schepencollege de voorbije jaren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.