Op de gemeenteraad van mei kwam een agendapunt aan bod dat de slechte staat van het jaagpad langs de Ijzer tussen Roesbrugge en Stavele aankaart. Hieronder kan men de integrale tekst van de motie vinden.

Op onze facebookpagina is een filmpje te vinden waar beelden meer zeggen dan woorden. 

Motie met betrekking tot de staat van het jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele

De gemeenteraad,

Op basis van de hiernavolgende overwegingen:

  1. De IJzer is gecatalogeerd als een bevaarbare waterloop en valt bijgevolg onder het beheer van het bevoegde agentschap van de Vlaamse overheid, zijnde NV De Vlaamse Waterweg (voorheen NV Waterwegen & Zeekanaal en nog vroeger Maritieme Dienstverlening, afdeling Kust).

Sinds jaar en dag is de staat van het jaagpad langs de IJzer een doorn in het oog van de bevolking. Het jaagpad is in verregaande staat van degradatie en vormt een gevaar voor de openbare veiligheid. Destijds formuleerden diverse politici evenals hun administraties meerdere beloften om dit jaagpad te herstellen en te renoveren. Op een bepaald ogenblik was zelfs een krediet in de begroting voorbehouden voor dit project.

Maar de betrokken instanties voerden hun beloften nooit uit. Enkel het deel van het jaagpad tussen Stavele en de Fintele werd vernieuwd. Het deel tussen Roesbrugge en Stavele blijft er verwaarloosd bij liggen. Elk verkeer (voetgangers en fietsers) op het jaagpad werd ondertussen gemakshalve verboden.

De stad Poperinge richtte enkele maanden geleden een nieuw verzoek tot NV De Vlaamse Waterweg maar ving eens te meer bot. Spijtig, want het stadsbestuur krijgt op regelmatige basis vragen van burgers omtrent het jaagpad. De burger maakt immers geen onderscheid tussen de diverse overheden en spreekt de dichtste en meest bekende overheid aan.

De stad heeft evenwel geen enkele bevoegdheid noch recht om dergelijk werk op te nemen. Los van de verantwoordelijkheden en risico’s, indien we dit toch zouden doen, dient gesteld dat de stad ook geen enkele expertise heeft in dergelijke renovatiewerken aan bevaarbare waterlopen.

De stad vindt het dan ook betreurenswaardig om telkens opnieuw allerhande mooie brochures van de NV De Vlaamse Waterweg met artikels over vele miljoenprojecten te moeten ontvangen en te moeten vaststellen dat NV De Vlaamse Waterweg geen cent over heeft om de IJzer en het jaagpad op te waarderen. 

  1. Enkele jaren geleden richtte de stad Poperinge op aangeven van de brandweerpost Zuid – IJzer, nog een ander verzoek tot de toenmalige NV Waterwegen en Zeekanaal. De brandweer, die toch af en toe interventies dient uit te voeren op de IJzer (meestal bestrijding van verontreiniging), zou immers graag beschikken over een slipway te Roesbrugge, waarmee gemakkelijk kleine vaartuigen te water gelaten kunnen worden.

Ook wat dit betreft, werden op papier concrete beloften geformuleerd en toezeggingen gedaan. Helaas, niettegenstaande aandringen van onzentwege, is er tot op vandaag nog altijd geen werk gemaakt van een slipway.

  1. Tot slot richtte ook de Zuid – Ijzerpolder een verzoek tot de Vlaamse overheid. In het werkingsgebied van de polder zijn de oevers van de IJzer sterk onderhevig aan afkalvingen. De eigenaars beklagen zich hierover bij de polder, maar laten de echte verantwoordelijke ongemoeid. Hieromtrent ondertekenden alle burgemeesters van het gebied een brief, maar tevergeefs. De Vlaamse overheid verwijst naar enkele regels in het Burgerlijk Wetboek, die stellen dat de eigenaars moeten aanvaarden dat de waterloop een natuurlijke evolutie ondergaat. Onafgezien de inhoudelijke waarde van deze artikelen anno 2018, gaat de Vlaamse overheid hierbij evenwel voorbij aan het feit dat die afkalvingen begonnen zijn na de grote reinigings- en ruimingswerken die in de jaren negentig werden uitgevoerd. M.a.w. niet de natuur maar wel menselijk ingrijpen ligt aan de basis van de problemen. Bijgevolg is de Vlaamse overheid wel verantwoordelijk.

Maar zelfs zonder aanpak van deze afkalvingen heeft de IJzer op vandaag een grondige onderhoudsbeurt nodig. De IJzer is op het stuk tussen de Fintele en Roesbrugge stilaan een onbevaarbare waterloop aan het worden.

Omdat veel vragen en verzuchtingen vanuit de Westhoek door de Vlaamse overheid evenwel heel vlug en toch net iets te gemakkelijk worden afgedaan als “calimero”, houdt het stadsbestuur van Poperinge er aan om een constructief en pragmatisch voorstel te doen.

Ofwel schiet NV De Vlaamse Waterweg dan toch in actie, ofwel kan het beheer van het jaagpad of zelfs van dit volledige stuk IJzer met omliggende (overheids-) gronden in Roesbrugge in beheer overgedragen worden aan de Provincie West – Vlaanderen, alhoewel en zelfs als dit een kleine wetswijziging zou behoeven (onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen).

Sinds 1 januari van dit jaar is de Provincie West – Vlaanderen bij beslissing van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement zoals de andere provincies bevoegd voor grondgebonden materies. Sinds jaar en dag heeft de Provincie West – Vlaanderen veel expertise in het beheer, onderhoud en beveiligen van waterlopen.

Bovendien ontwikkelt de provincie West – Vlaanderen doorheen de provincie een netwerk aan wandel – en fietspaden, onder meer ook de zogenaamde blauwgroene assen.

Gezien de ligging in dit mooie landschap zou dit een belangrijke toeristische en recreatieve meerwaarde zijn voor de regio.

Uiteindelijk zijn het dit resultaat en een veilig gebruik door de bevolking die van belang zijn. De stad Poperinge kan zich niet indenken dat louter ideologische belemmeringen (politieke motieven gericht tegen het voortbestaan van de provincies) een dergelijk voorstel in de weg zouden kunnen staan. Dat zou botsen met het belang van de bevolking en met het officiële beleid van de Vlaamse overheid, die dan toch de provincies voor grondgebonden materies bevoegd heeft gelaten.

 

BESLUIT:
Artikel 1. De NV De Vlaamse Waterweg op te roepen om de nodige projecten op te starten en de middelen te voorzien in haar budget tot renovatie van het jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele, tot aanleg van een slipway en tot onderhoud van de waterloop zelf.
Artikel 2. In het andere geval minstens het jaagpad langs de IJzer in overdracht aan te bieden aan de Provincie West – Vlaanderen tot opname in haar netwerk van groenblauwe assen en in voorkomend geval de volledige (bevaarbare) waterloop tussen de Franse grens en de Fintele aan de provincie over te dragen
Artikel 3. Deze motie en dit voorstel tevens over te maken aan de Provincie West – Vlaanderen met verzoek om dit in overweging te willen nemen
Artikel 4. De gemeenteraden van de gemeenten Alveringem en Lo – Reninge op te roepen een gelijkaardige motie aan te nemen en  hen de tekst van deze motie te bezorgen, evenals deze motie te bezorgen aan de Zuid – Ijzerpolder

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.