Nieuwe Belgische hopvariëteiten zijn nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Stad Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO samen aan een nieuwe streekeigen variëteit. Daarvoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met Stad Poperinge en geeft de Belgische hopteelt zo een duwtje in de rug.

In 2020 werd het project HopBel - Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten opgestart. Daarin wil Stad Poperinge samen met de hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO nieuwe Belgische hopvariëteiten ontwikkelen. Daarvoor zijn mannelijke hopplanten nodig.

Mannelijke hopplant herkennen
Hop is een tweehuizige plant, wat betekent dat er mannelijke óf vrouwelijke bloemen aan de hoprank zitten. In de hopteelt worden enkel vrouwelijke planten aangeplant. Mannelijke hopplanten in de nabijheid van een hoppeveld zorgen voor zaadvorming in de hopbellen, waardoor de kwaliteit van de hop fors vermindert. Mannelijke planten zijn in België vooral te vinden in hagen, bossen en de tuinen van particulieren. 
Hop is een sterk groeiende, meerjarige klimplant waarvan de bovengrondse delen elk jaar afsterven. De stengel is ruw, met tegenoverstaande lang gesteelde bladeren. De bladeren zijn gelobd, met drie of vijf lobben. De hopplanten bloeien doorgaans in de tweede helft van juli, maar dat kan ook wat vroeger of later zijn. De vrouwelijke bloeiwijze van een hopplant zijn hopbellen. De mannelijke bloeiwijze van een hopplant zijn lange, wijdvertakte trossen bloempjes.

Melden
Wie weet waar een mannelijke hopplant staat, kan de onderzoekers helpen en legt misschien wel de basis voor een nieuwe Belgische hopvariëteit. Neem snel contact op met Stad Poperinge via de website www.poperinge.be. Geef de exacte plaats door en stuur een foto van de plant.