Sinds enkele weken worden collectieve woonvormen zoals WZC’s, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap op initiatief van de ‘Taskforce COVID-19 Zorg’ getest op besmetting door SARS-Cov-2. Die screening heeft tot doel zicht te krijgen op de uitbraak van het virus en om met kennis van zaken advies te kunnen geven over de beheersing van de crisis. In dat kader werden zowel bewoners als personeel van WZC Huize Proventier de afgelopen week getest.

Vanuit de wetenschap dat de laboresultaten de voorzieningen nooit gegroepeerd bereiken, wou het stadsbestuur voorzichtig met de communicatie van de testrapporten omspringen. De stressgevoeligheid van deze oefening is immers groot en het uitblijven van sommige resultaten kan tot verkeerde interpretaties leiden. Om omstandigheden te vermijden waarbij vermoedens een eigen leven gaan leiden, besliste de stad dan ook om pas na vrijgave van alle resultaten te communiceren. 

Screening personeel op 28 april 2020
De resultaten kwamen mondjesmaat bij de arbeidsgeneesheer binnen waardoor het rapport pas op 4 mei werd afgesloten. Een betere uitslag had WZC Huize Proventier niet kunnen wensen, want er werden geen positieve gevallen vastgesteld, noch bij personeel, noch bij stagiairs, noch bij jobstudenten. Wellicht is dat de resultante van de genomen overheidsmaatregelen, de gedisciplineerde aanpak door het personeel en een dosis geluk. Wat er ook van weze, het motiveert iedereen om onverkort de inspanningen verder te zetten.

Screening bewoners op 1 mei 2020
De inspanningen van iedereen en de ontberingen die bewoners en families doorstonden, hebben duidelijk geloond want ook alle geteste bewoners zijn negatief! Dat is formidabel goed nieuws, maar het stadsbestuur is zich ervan bewust dat het om een momentopname gaat en iedereen waakzaam moet blijven. 

Bezoek
Ondertussen sijpelen er stilaan geruchten door over het toelaten van familiebezoek. In Frankrijk, Wallonië en Brussel worden daarin voorzichtige stappen gezet. In Vlaanderen is het wachten op richtlijnen van de Task Force die zich erover buigt. WZC Huize Proventier zal er een afwachtende houding in aannemen en geen ondoordachte beslissingen nemen. Mocht de Vlaamse Overheid straks in die richting denken, dan zal het bestuur als een ‘goede huisvader’ eerst de zaken bestuderen en de nodige stappen zetten om alles veilig te laten verlopen alvorens de deuren worden opengezet.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.