Aan het station in Poperinge kan je sinds december 2017 een Blue-bike huren. Het gebruik ervan zit duidelijk in de lift. In vergelijking met het jaar daarvoor, steeg het aantal ‘Blue-bikers’ in 2019 met maar liefst 36 procent tot 451 ritten, met als uitschieters juli en augustus.

In 2018 werden 331 ritten gemaakt met de Blue-bikes en in 2019 steeg het gebruik met 36 procent tot 451 ritten. Het ging vorig jaar om 191 verschillende gebruikers en de gemiddelde uitleentijd was ongeveer 7 uur. Absolute uitschieters waren de zomermaanden juli en augustus met respectievelijk 52 en 69 ritten.

Fietsen is gezond, goedkoop en goed voor het milieu. Het stadsbestuur onderneemt heel wat acties om het fietsen te stimuleren, onder andere de aanleg van veilige fietspaden, het plaatsen van kwaliteitsvolle fietsenstallingen en zelf het goede voorbeeld geven met de stadsdiensten.

In december 2017 opende het stadsbestuur een Blue-bikepunt bij het station met acht blauwe deelfietsen. Dit werd mogelijk dankzij subsidies in het kader van het Europese project Transmobil, dat de verbetering van de mobiliteit in de grensregio beoogt. Blue-bikeabonnees kunnen fietsen ontlenen voor 1,15 euro en dit voor  een periode van 24 uur. Blue-bikes helpen trein- of busreizigers de laatste kilometers van hun traject op een duurzame manier te overbruggen, wat niet altijd eenvoudig is in landelijke regio’s. Ze helpen van stations een mobiliteitsknooppunt te maken en zorgen voor meer fietsers in de stad.