Door de coronacrisis zitten tal van verenigingen op hun tandvlees. Ze kunnen een extra centje gebruiken en zouden dus graag de komende weken en maanden een afhaalinitiatief willen opzetten. Als lokale overheid ondersteunt Poperinge met officiële afhaalpunten, geuniformiseerde aanvraag via de website en praktische hulp via de uitleendienst.

De Sint moet nog langskomen in Poperinge centrum, maar ook Kerst, Nieuwjaar, Driekoningen, Valentijn … staan de komende weken en maanden op de kalender. Verenigingen die een centje willen bijverdienen en afhaal willen organiseren volgens de heersende coronamaatregelen krijgen ondersteuning van Poperinge.

Aanvragen gebeuren schriftelijk via de website: www.poperinge.be/afhaalpunt. De dienst Integrale veiligheid zorgt voor een schriftelijke toelating op basis van onderstaande voorwaarden:

- Het afhaalpunt bevindt zich bij voorkeur aan de buitenzijde van een gebouw (bv. onder een luifel), tenzij het gebouw dermate voldoende verluchting biedt dat het alsnog binnen kan (bv. loods met openstaande poorten). Dat gebouw hoeft dus geen stadsgebouw te zijn.
- Indien de vereniging wel gebruik wil maken van een stadsgebouw, dan staan de achterzijde van de Maeke-Blydezaal en de OC’s in de dorpen gratis ter beschikking.
- Aanbieder en afhaler dragen een mondmasker.
- Als extra lokale maatregel dient de aanbieder wegwerphandschoenen te dragen om de materialen te overhandigen.
- Noodzakelijke handhygiëne (wassen en/of ontsmetten) zijn aanwezig voor aanbieder en afhaler.
- De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden: aparte ingang, aanduiding looplijnen, aparte uitgang, ...
- Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon is noodzakelijk. De aanbieder zorgt voor aanduiding van de afstanden en let erop dat die ook in de wachtrijen bewaard worden (bv. grondmarkeringen).
- Bij voorkeur afhalen op reservatie/via tijdslots. 
- Geen cash geld, maar vooraf betaling of contactloos ter plaatse.
- Etenswaren, zoals spaghetti, zelf gemaakte pannenkoeken, soep, hutsepot, ... worden enkel aangeboden als die bereid zijn door een professionele traiteur / cateraar / restaurateur, cfr. het gouverneursbesluit. De vereniging mag daarbij niet helpen.
- Aangekochte goederen en niet-etenswaren die zelf gemaakt worden, zoals kaarsen, zelf gemaakte postkaarten, ... kunnen worden doorverkocht.
- Controle gebeurt vooraf en steekproefsgewijs tijdens het gebeuren. In de eerste plaats door de dienst Integrale veiligheid, indien niet mogelijk door de betrokken vrijetijdsdienst. De uitleendienst van de stad kan helpen bij de praktische organisatie: tafels en stoelen, beschermingsmateriaal, ev. handpompen, signalisatie, nadars enz.