Omdat de besmettingscijfers voor Poperinge de laatste twee weken bijzonder slecht evolueerden, neemt het stadsbestuur dringende, bijkomende maatregelen. Zo kunnen alle georganiseerde activiteiten voor -12-jarigen voorlopig niet doorgaan, en is het na de herfstvakantie verplicht om binnen de bebouwde kom een mondneusmasker te dragen.

Poperinge doet het momenteel erg slecht in de cijfers van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. De stad bekleedt op vandaag de spijtige tweede plaats in heel Vlaanderen in het aantal besmettingen omgerekend per 100.000 inwoners (de zogenaamde incidentie). De pandemie grijpt in Poperinge tijdens de zogenaamde tweede golf veel sterker om zich heen dan tijdens de eerste golf.

Het stadsbestuur roept zijn bevolking daarom op om in het belang van de meest kwetsbaren, de zorginstellingen en het openhouden van de scholen de opgelegde federale maatregelen strikt en plichtsbewust op te volgen. Ga dus niet meer op de koffie bij familie of vrienden! 

Meer nog, de burgemeester besliste na advies van de veiligheidscel en het schepencollege vandaag om enkele bijkomende, dringende lokale maatregelen te nemen:

Draag een mondmasker
Vanaf maandag 16 november – na de herfstvakantie, bij de herstart van de schooldrukte – is het overal op het openbaar domein van het grondgebied Poperinge verplicht een mondneusmasker te dragen in de bebouwde kom, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar. Een mondneusmasker dragen speelt immers een belangrijke rol in de strategie om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De verplichting geldt niet voor fietsers of inzittenden van een motorvoertuig, bij werkzaamheden met fysieke inspanning en tijdens actief of intensief sporten.
Hoewel de verplichting pas ingaat op 16 november, roept het stadsbestuur de bevolking nu al op om het mondneusmasker te dragen, om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.

Activiteiten -twaalfjarigen opgeschort
Jonge kinderen mogen dan wel geen risicogroep vormen en een lage besmettingsgraad vertonen, hun activiteiten vragen wel verplaatsingen van ouders en begeleiders, zodat volwassenen met mekaar in contact komen. Alle georganiseerde jeugd-, sport– en socioculturele activiteiten voor -twaalfjarigen, alsook de reguliere werking van die verenigingen kunnen daarom vanaf nu niet meer doorgaan. Dat geldt zowel voor recreatief of competitief verband, en zowel indoor als outdoor.
Toegelaten uitzonderingen zijn: activiteiten in de vorm van kinderopvang of kinderkampen, georganiseerd door het stadsbestuur of privaat georganiseerd maar goedgekeurd door de burgemeester.

Alle socio-culturele en indoor sportinfrastructuur wordt bovendien gesloten voor het publiek; met uitzondering van activiteiten binnen kinderopvang, onderwijs, georganiseerde afhaalpunten of gebruik door de stad in bestuurlijke aangelegenheden.

De politie zal toezien op de naleving van de maatregelen, en zal de eerste week dat ze van kracht zijn sensibiliserend en preventief optreden zodat de bevolking zich kan aanpassen.

Het stadsbestuur beseft dat ze veel verwacht van de bevolking, maar vraagt niettemin de inspanning van iedereen om de komende drie weken met zijn allen echt ons best te doen. Begin december volgt een evaluatie van de cijfers; indien die positief evolueren kan de algemene mondmaskerplicht binnen de bebouwde kom eventueel opgeheven worden.