Een lijfblad? Dat vraagt een woordje uitleg. We leenden Christof Dejaegher ons luisterend oor. Vanwaar dit ‘lijfblad’?
Hiermee spelen we in op onze slogan ‘Poperinge, ’t zit in ons lijf’. Daarmee geven we aan dat ons team met hart én ziel voor Poperinge gaat. 
Het is een verhaal van hart én verstand: 
- Het hart omdat we dicht bij onze bevolking willen staan en een emotionele band hebben met onze stad en haar bewoners.
- Het verstand omdat we verantwoorde keuzes moeten en willen maken, niet alleen voor onszelf maar ook en vooral voor de toekomstige generaties.

Welk 'zintuig' of lichaamsdeel ligt jou het nauwst aan het hart?
Mag  ik er 2 noemen? Het eerste is het luisterend oor. Wij willen openstaan voor wat de mensen zeggen en denken. We hebben dan ook veel tijd
en middelen geïnvesteerd in participatie, inspraak en betrokkenheid. Zowel naar de stadsmedewerkers toe als naar de Poperingenaars.
Daarnaast kan ik ook wel zeggen dat we een ploeg hebben die niet bang is de handen uit de mouwen te steken. Getuige hiervan de realisaties
in dit lijfblad. Maar het werk is niet af. De fundamenten liggen er. De voorbije jaren maakten we een inhaalbeweging om Poperinge klaar
te maken voor de toekomst. Nu is het tijd om daar de vruchten van te plukken en verder te bouwen aan de toekomst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu de bestuursperiode 2013-2018 over halfweg is, past het om samen met CD&V Poperinge even achterom te kijken naar de geleverde prestaties én vooruit te blikken naar de projecten die nog op stapel staan. Het werd een fijne selectie, want er is uiteraard meer …

Deze brochure zal u ervan overtuigen, dat wij als CD&V onze stempel hebben gedrukt. Dag in dag uit is het namelijk onze ambitie om van de stad Poperinge en haar dorpen een plaats te maken waar het voor élke inwoner goed leven is. In alle betekenissen...

Daarom staan wij er voor u. Daarom komen wij naar u toe om te luisteren en te overleggen. Spreek ons aan. Beweeg ons. De hartelijke samenleving die wij als CD&V willen, wordt er alleen maar warmer door. ‘Ik’ wordt ‘wij’. 2017 is een jaar vol nieuwe kansen voor Poperinge. Voor u, voor onszelf, voor ons allemaal samen. Wij maken u dan ook onze beste wensen over voor het nieuwe jaar, samen met onze nieuwe CD&V-afdelingsvoorzitter Joseph Delalleau en onze nieuwe OCMW-voorzitter Isabel Lebbe.

Laat ons in Poperinge samen werken aan het nieuwe Wij!

Christof Dejaegher, burgemeester